8,00

TOMATE MOZZARELLA BASILIC OLIVES

Pizzas

N°2 ROMA

8,00

TOMATE MOZZARELLA JAMBON CUIT OLIVES

Pizzas

N°3 CHORIZO

8,00

TOMATE MOZZARELLA CHORIZO OLIVES

Pizzas

N°4 REINE

8,00

TOMATE MOZZARELLA JAMBON CHAMPIGNONS OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA EMMENTAL CHEVRE GORGONZOLA OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA ARTICHAUT JAMBON CHAMPIGNONS OLIVES

Pizzas

N°7 MILANO

8,00

TOMATE MOZZARELLA JAMBON CHORIZO CREME OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA CHORIZO MERGUEZ OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA POULET POIVRON OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA BŒUF OIGNONS CREME

8,00

TOMATE MOZZARELLA OIGNON POIVRON ARTICHAUT OLIVES

Pizzas

N°12 KEBAB

8,00

TOMATE MOZZARELLA VIANDE KEBAB OIGNONS SAUCE BLANCHE

Pizzas

N°13 THON

8,00

TOMATE MOZZARELLA THON OIGNON OLIVES

8,00

TOMATE MOZZARELLA BŒUF SAUCE BARBECUE OIGNONS

Pizzas

N°15 HAWAÏ

8,00

TOMATE MOZZARELLA ANANAS POULET

8,00

ANDALOUSE MOZZARELLA POULET CHORIZO

Pizzas

N°17 CURRY

8,00

CREME CURRY MOZZARELLA POULET GRILLÉ

Pizzas

N°18 SAUMON

8,00

CREME MOZZARELLA SAUMON-FUMEE OIGNON BEURRE PERSILLÉ

8,00

CREME EMMENTAL OIGNONS LARDON FUMÉ

8,00

CREME EMMENTAL OIGNONS LARDON FUMÉ RACLETTE P.DE.TERRE

8,00

CREME MOZZARELLA CHÈVRE MIEL

Pizzas

N°22 TEXAS

8,00

CREME MOZZARELLA LARD OIGNON RINGS OIGNON CRISPY SAUCE BBQ

8,00

SAUCE HOT & SPICY MOZZARELLA BOEUF POULET